ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

Η Αγγελική Κατσίγιαννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και έγινε δεκτή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το 2006. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του University of Aberdeen, LL.B.(Hons) in International and European Law, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws LL.M. της Νομικής Σχολής του University of London (UCL) LL.M. in Commercial and Company Law.

Τομείς δραστηριότητας: Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων, σύσταση και συνεχής νομική υποστήριξη εταιρειών. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Δημοσιευμένο βιβλίο από Palgrave Macmillan, UK: Katsiyianni A., Kokkori E. and Polychroniou N. (2011): “Law-Company Law, Tax and Employment Law”, Ch.6 in Prouska R. and Kapsali M. (eds.), Business and Management Practices in Greece – A Comparative Context, Palgrave Macmillan.