ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου: συζυγικές διαφορές, σύμφωνο συμβίωσης, υιοθεσίες, αναγνωρίσεις τέκνων, συναινετικό διαζύγιο, διαζύγιο κατ’ αντιδικία, ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια και διατροφή τέκνου, διατροφή συζύγου, δικαίωμα επικοινωνίας τέκνων-γονέων, πώληση ακινήτων κυριότητας ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία, παράνομη παρακράτηση ανηλίκου, διασυνοριακή απαγωγή τέκνου από γονέα.

Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου: νόμιμη μοίρα, κήρυξη διαθήκης Κυρίας, αποποίηση κληρονομίας, κληρονομητήριο, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, προσβολή διαθήκης ως πλαστή, δίκαιο εμπιστεύματος (Trust Law)

Υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου: αγοραπωλησίες, έλεγχος, προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αγωγές κυριότητας, νομής, διανομής.

Υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης: εξώδικα, διαταγές πληρωμής, αγωγές από πιστωτικούς τίτλους ή συμβάσεις, εγγραφή προσημείωσης συναινετικών ή μη, τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ακινήτων, κινητών, αγωγές διάρρηξης, προσωρινές διαταγές διατήρησης νομικής και πραγματικής κατάστασης, ασφαλιστικά μέτρα, πλειστηριασμοί, ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, πτωχευτικές ανακοπές, ανακοπές κατά της εκτέλεσης, παρακολούθηση πλειστηριασμών, ανατροπή ή ανάληψη πλειστηριασμών, είσπραξη εκπλειστηριάσματος, αναγκαστική εκτέλεση επί άυλων και ενσώματων μετοχών, κατάσχεση αυτών, σύσταση επικαρπίας και ενεχύρου επί μετοχών, προστασία ιδρυτικών τίτλων.

 

Νόμος 3869/2010 – Νόμος Κατσέλη: Προστασία υπερχρεωμένων νοικοκυριών, προστασία πρώτης κατοικίας, ρύθμιση οφειλών, ολική απόσβεση οφειλής έως 20.000€, ασφαλιστικά μέτρα διατήρησης νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη.

Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, επαγγελματικές μισθώσεις.

Γειτονικό δίκαιο, ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών, οφειλές κοινοχρήστων.

Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

Ζητήματα εμπορικής φύσης: συμβάσεις αγοραπωλησίας, μεταφορές, ευθύνη από ελαττώματα, επιταγές, letters of credit, υποσχετικές.