ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές συμβουλές και υπεράσπιση ενώπιον όλων των βαθμών των διοικητικών δικαστηρίων ζητημάτων που αφορούν

Εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υγειονομικοί κανονισμοί, άδειες λειτουργίας, προσφυγές, πρόστιμα, ωράριο λειτουργίας και λοιπές παραβάσεις.

Περιβαλλοντικό δίκαιο. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, προληπτική καθοδήγηση, ρύπανση, πολεοδομικές διαφορές, άδειες, δασικά, απαλλοτριώσεις, προσφυγές, χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, ακύρωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων λόγω μη τήρησης των όρων περί προστασίας περιβάλλοντος, κύρωση δασικών χαρτών, χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασική και προβολή ενστάσεων ενώπιον των επιτροπών Δασικών Αμφισβητήσεων.

Τουριστικό και Ξενοδοχειακό δίκαιο