ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΗ

Είναι υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης και επικοινωνίας. Ανέλαβε  με επιτυχία την οργανωτική επέκταση των δραστηριοτήτων του Γραφείου στην αγορά  της Ρουμανίας και της Μέσης Ανατολής.