ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΗ

Είναι δικηγόρος Αθηνών από το έτος 1992, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.M.) στο Διεθνές Εμπορικό δίκαιο από το University of East Anglia. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Εμπράγματου, Οικογενειακού, Κληρονομικού, Εργατικού Δικαίου. Επίσης, ασχολείται με υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και αγωγών αποζημίωσης, ενώ έχει χειρισθεί διοικητικές προσφυγές επί φορολογικών θεμάτων. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.