ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Παροχή νομικών συμβουλών με σκοπό την πρόληψη ζημίας ή ευθύνης και εκπροσώπηση πολιτικώς εναγόντων και κατηγορουμένων στο ακροατήριο στα κάτωθι θέματα εξειδίκευσης:

Απάτη, υπεξαίρεση, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας, ποινικό δίκαιο του ανταγωνισμού, ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης για οικονομικά εγκλήματα. Εταιρική συμμόρφωση, προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία, ρύπανση, ευθύνη Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών ΔΣ.

Αιτήματα εκδόσεως κατηγορουμένων, υποδίκων και καταδικασθέντων στο εξωτερικό.