ΠΡΟΦΙΛ

Το δικηγορικό γραφείο «ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το έτος 1964 από τον Ιωάννη Γ. Πολυχρονίου, με εξειδίκευση στην αναγκαστική εκτέλεση και είσπραξη (επισφαλών) απαιτήσεων.

Το έτος 2004 αναδιαρθρώθηκε από τον Νεκτάριο Ι. Πολυχρονίου με σκοπό να διευρύνει την εξειδίκευσή του και να καλύψει επαρκώς και ολοκληρωμένα τις ανάγκες από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών.

Στο πελατολόγιο του δικηγορικού γραφείου έχουν ενταχθεί σημαντικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η ομάδα μας διαθέτει εξαιρετικά εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς και στελέχη, αλλά και ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών, με σκοπό την παροχή πρακτικών και άμεσων λύσεων, την ταχεία και ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων και την επιτυχή έκβαση των υποθέσεων των πελατών μας. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες ποιότητας, με επαγγελματική συνείδηση και συνέπεια.

Το δικηγορικό γραφείο έχει έδρα στην Αθήνα, Ομήρου 54 – Κολωνάκι, έχει την  ικανότητα χειρισμού υποθέσεων (εκτός των Ελληνικών) στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Γερμανικά, διαθέτει δε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε όλο τον κόσμο.