ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος Ν.Ο.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μακροχρόνια εμπειρία ως Chief Financial Officer, υπεύθυνος για τη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής και της παρακολούθησης υλοποίησης των εταιρικών επιχειρηματικών σχεδίων. Έχει διατελέσει σύμβουλος φορολογικών θεμάτων σε μεγάλο αριθμό εμπορικών εταιρειών και είναι ειδικός στον τομέα του φορολογικού σχεδιασμού. Είναι Teaching Fellow στο American College of Greece (ALBA) και μέλος Δ.Σ. του Hellenic Association of CFO.